top of page

L-HUMIK is een sterke stabilisator en chelator voor stikstof en andere nutriënten uit drijfmest, actieve stoffen en digestaat.

 

· Door L-HUMIK toe te voegen, worden stikstof en andere nutriënten gebonden en trager afgegeven uit drijfmest, actieve stof of digestaat.

 

· Hierdoor worden uitspoeling van nitraat en vervluchtiging van ammoniak sterk gereduceerd.

 

 

L-HUMIK bindt het aanwezige stikstof in de drijfmest vast in een organische matrix.

· Hierdoor verhindert het de omzetting naar makkelijk het uitspoelbare nitraat en ammoniakemissie.

Eenmaal de drijfmest uitgereden is zorgt L-HUMIK voor een betere hechting aan de bodem en het klei-humuscomplex.

· Zelfs op "lichte" gronden komt het stikstof niet in één keer vrij, maar gedurende een langere periode.

· Hierdoor spoelt en stoot de mest in de bodem veel minder stikstof uit.

L-HUMIK doet dit ook met alle andere aanwezige nutriënten in drijfmest.

· Fosfor (fosfaat), kalium en andere mineralen in drijfmest worden ook langer vastgehouden en plantbeschikbaar gemaakt.

 

 

L-HUMIK verpakking 1kg

€ 95,00Prijs
100 Gram
    ng logo aangepast.png
    bottom of page