top of page
Publicatie15_edited.jpg
Publicatie15_edited.jpg

L-HUMIK

®

L-HUMIK is een sterke stabilisator en chelator voor stikstof en andere nutriënten uit drijfmest, actieve stoffen en digestaat.

Door L-LUMIK toe te voegen, worden stikstof en andere nutriënten gebonden en trager afgegeven uit drijfmest, actieve stof of digestaat.

Hierdoor worden uitspoeling van nitraat en vervluchtiging van ammoniak sterk gereduceerd.

VOORDELEN

  • Verbetering ontwikkeling en groei van gewas

  • Minder uitspoeling en emissie

  • Verhoogde opbrengst

  • Verhoogde kwaliteit

  • Trage afgifte naar het gewas

eco.png
Wat is L-HUMIK?

Economische toepassing

Lage dosering per hectare

_removal.ai__ce87123e-b6e5-4977-bb0f-cbacc010230c_P1580072-transformed.png

Toepasbaar in drijfmest, alle actieve stoffen, voedingsstoffen en digestaat.

100% actieve stof in oplosbare poedervorm. Betaal niet voor water.

Waarom L-HUMIK?

Drijfmest: verhindering stikstofuitspoeling en emissie

L-HUMIK bindt het aanwezige stikstof in de drijfmest vast in een organische matrix. Hierdoor verhindert het de omzetting naar makkelijk het uitspoelbare nitraat en ammoniakemissie.

Eenmaal de drijfmest uitgereden is zorgt L-HUMIK voor een betere hechting aan de bodemdeeltjes en het klei-humuscomplex. Zelfs op "lichte" gronden komt het stikstof niet in één keer vrij, maar gedurende een langere periode. Hierdoor spoelt en stoot de mest in de bodem veel minder stikstof uit.

L-HUMIK doet dit ook met alle andere aanwezige nutriënten in drijfmest. Fosfor (fosfaat), kalium en andere mineralen in drijfmest worden ook langer vastgehouden en plantbeschikbaar gemaakt.

Toepassing van L-HUMIK in drijfmest

L-HUMIK wordt best zo kort mogelijk vóór of tijdens het uitrijden toegevoegd.

Een dosis van 100 gram per 10 ton drijfmest moet toegevoegd worden aan de drijfmest.

L-HUMIK wordt opgelost in water en kan worden opgezogen via een by-pass of via een meegeleverd doseersysteem.

l humik syllabus2_edited_edited.jpg
Publicatie14.png

* L-HUMIK werd toegevoegd tijdens injectie van de tweede snede. Resultaten zijn onafhankelijk bepaald door Obs'Herbe en EuroFins.

Productinformatie
  • Wateroplosbaar poeder

  • Toepasbaar in alle teeltprogramma's

iStock-1147997205.jpg

STANDAARDTOEPASSING

100 gram L-HUMIK/ha per toepassing

- Combineerbaar met alle producten

DRIJFMEST

100 gram L-HUMIK per 10 ton drijfmest

- Oplossen in water en mee opmengen

iStock-1830535774_edited.jpg

DIGESTAAT

100 gram L-HUMIK per 10 ton digestaat

- Oplossen in water en mee opmengen

Infofiche L-HUMIK 2024

humicacidandrootsystem_edited_edited.png

Wil u kennis maken met L-HUMIK?

ng logo aangepast.png
bottom of page